Kata ‘Ala Ad-Diin Muhammad bin Ali Al-Hasni Al-Haskafi: *(47)

“Barang siapa diseru oleh pemerintah untuk memerangi golongan Bughat wajib ke atasnya untuk menyahutnya sekiranya dia mampu. Ini kerana mentaati pemerintah dalam hal yang bukan maksiat adalah satu kewajipan: bagaimana pula kalau sekiranya ia adalah satu ketaatan: Adapun sekiranya dia tidak mampu maka hendaklah di duduk dalam rumahnya.” *(48)