Syeikh Muhammad bi Saleh Al-Uthaimin RH menjelaskan:

“Betapa pentingnya memahami metodologi Salaf-As-Soleh dalam bermuamalah dengan pemerintah. Kesalahan-kesalahan pemerintah tidak wajar dijadikan sebagai sebab untuk menimbulkan kekacauan dalam kalangan rakyat jelata dan membuatkan orang ramai membenci pemerintah. Ini jelas satu kerosakan dan menjadi sebab utama timbulnya huru-hara dalam kalangan manusia.