Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaimin RH ketika ditanya tentang hukum pilihan raya yang ada di Kuwait, berkata:

“Saya melihat mengundi itu wajib. Kita wajib membantu orang-orang yang dilihat ada kebaikan pada mereka. Ini kerana sekiranya orang-orang baik tidak turut serta, siapa yang akan mengambil tempat mereka? (Semestinya) orang-orang yang buruk, atau orang-orang pesimis yang tidak menyumbang apa-apa; tiada kebaikan ataupun keburukan. (Sebaliknya mereka) pak turut sahaja. Maka kita perlu memilih orang kita lihat soleh.” *(148)