Kita perlu sedar bahawa mereka yang memberontak terhadap pemerintah hakikatnya mereka member manfaat kepada musuh-musuh Islam. Maka apa yang perlu diberi perhatian bukanlah revolusi atau tindak balas, sebaliknya kebijaksanaam..” jelas beliau.*(40)

*(40) Risalah: HuquqAr-Raa’i wa Ar-Ra’iyyah oleh Muhammad bin Saleh Uthaimin, halaman 29-30jj