Ustaz Muhammad Asrie Sobri - Manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah : Tauhid al-Asma' was SifatManhaj Ahlus Sunnah wal Jama’ah :
Tauhid al-Asma’ was Sifat
Penceramah : Ustaz Muhammad Asrie bin Sobri

Link Kertas Kerja : http://www.mediafire.com/?dzggrch1l0s2z66

4 JULAI 2013 – KHAMIS – Selepas Isyak
AL-MADINAH INTERNATIONAL UNIVERSITY (MEDIU)
Tingkat 8, Plaza Masalam, Seksyen 9, Shah Alam

Video Penuh : https://www.youtube.com/watch?v=3rejWK-9yM8

FASAL 1 : KAEDAH DALAM MEMAHAMI NAMA-NAMA ALLAH

Kaedah 1 : Nama Allah Semuanya ((Husna)) yakni : Indah Sempurna

Kaedah 2 : Nama-nama Allah itu adalah : ‘Alam dan Sifat

Kaedah 3 : Nama Allah Jika Merujuk pada Sifat Muta’addi Mengandungi 3 Perkara, Jika Merujuk pada Sifat Lazim Mengandungi 3 Perkara

Kaedah 4 : Dalalah Nama-nama Allah atas Zat-Nya dan Sifat-Nya Berlaku Secara : Mutabaqah, Tadommun, dan Iltizam

Kaedah 5 : Nama Allah adalah Tauqifiah (توقيفية) Tiada Ruang bagi Aqal untuk Mereka-rekanya

Kaedah 6 : Nama Allah tidak Terbatas dengan Bilangan Tertentu

Kaedah 7 : Ilhad (إلحاد) dalam Nama-nama Allah adalah : Berpaling daripada Perkara yang Wajib Padanya

FASAL 2 : KAEDAH DALAM SIFAT-SIFAT ALLAH

Kaedah 1 : Sifat-sifat Allah Semuanya Sifat yang Sempurna Tiada Kekurangan dalam Apa Bentuk Sekalipun

Kaedah 2 : Bab Sifat Lebih Luas daripada Bab al-Asma’ (Nama-nama) dan Bab Khabar Lebih Luas daripada Keduanya

Kaedah 3 : Sifat-sifat Allah Terbahagi kepada Dua Jenis : Tsubutiah (ثبوتية) dan Salbiah (سلبية)

Kaedah 4 : Sifat Tsubutiah adalah Sifat Kepujian dan Kesempurnaan; Maka Semakin Banyak Sifat Ini dan Semakin Pelbagai Dalalahnya Bertambah Jelas Juga Kesempurnaan Mausuf

Kaedah 5 : Sifat Tsubutiah Terbahagi kepada Dua Bahagian : Zatiah (ذاتية) dan Fi’liah (فعلية)

Kaedah 6 : Dilazimi dalam Menetapkan Sifat Supaya Menjauhi Dua Larangan Terbesar : Pertama : Al-Tamtsil (التمثيل) Kedua : Al-Takyif (التكييف)

Kaedah 7 : Sifat-sifat Allah adalah Tauqifiyyah Tiada Ruang Bagi Aqal dalam Menetap atau Menafikannya

FASAL 3 : KAEDAH DALAM DALIL-DALIL AL-ASMA’ DAN AS-SIFAT

Kaedah 1 : Dalil-dalil yang Digunakan untuk Menetapkan bagi Allah Nama-nama dan Sifat-sifat adalah : 1- Kitab Allah (al-Quran) 2- Sunnah Rasulillah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang Sahihah

Kaedah 2 : Perkara yang Wajib dalam Berinteraksi dengan Nas-nas al-Quran dan as-Sunnah adalah Menerimanya Sesuai dengan Makna Zahir tanpa Diubah ((التحريف)) Terutama Nas-nas Sifat di Mana Tiada Ruang bagi ‘Aqal padanya

Kaedah 3 : Zahir Nas-nas Sifat adalah Maklum pada Kita Pada Satu Segi Tetapi Majhul pada Satu Segi, Ia Maklum pada Segi Maknanya dalam Bahasa Arab Namun Majhul pada Segi Kaifiat dan Hakikatnya

Kaedah 4 : Maksud Zahir Nas adalah : Makna yang Segera Difahami oleh ‘Aqal dan Ia Berbeza Berdasarkan Susunan Ayat dan Apa yang Disandarkan Padanya dalam Perkataan

SESI SOAL JAWAB

– Maksud Jauhar : https://www.youtube.com/watch?v=TW2OsoGEkhU

– Nama Rahman Khusus untuk Allah : https://www.youtube.com/watch?v=hzXQq2BFF2Y

– Allah Menciptakan Nabi Isa dengan Kalimat : https://www.youtube.com/watch?v=vPnyahwKX90

– Orang yang Beri’tiqad Allah di Mana-mana : https://www.youtube.com/watch?v=uTD5aDyj1ko

– Masalah dalam “Mukhalafatuhu Lil Hawadis” : https://www.youtube.com/watch?v=frwnmNvOwZE

Kepada sesiapa yang ingin mendapat update sekaligus ingin share update terbaru dari Ilmu salaf dot com ke wall masing², boleh klik di sini: http://www.networkedblogs.com/blog/ilmusalafdotcom

– Klik “Syndication” di sebelah kiri
– Klik “Grant Permissions
– Klik “Add Facebook Target” dan klik “Add

* selepas proses ini, setiap update video terbaru akan terus share di wall anda secara automatic. InsyaAllah…

www.ilmusalaf.com
www.facebook.com/ilmusalafdotcom
www.facebook.com/groups/501756696521984/
www.youtube.com/user/ilmusalafdotcom
www.twitter.com/ilmusalafdotcom